EC ДУГУЙНЫ АНГИЛАЛ №213

Шинэ дугуйн дээр зураг дээрх тэмдэглэгээ заавал наагдсан байдаг. Үүнийг хүн бүр ямар учиртайг нь төдийлөн сайн мэддэггүй. Тэгвэл энэ талаар мэдээлэл бэлтгэж орууллаа. Доорх тэмдэглэгээг бодолцон сонголтоо хийвэл эдийн засаг, тав тухдаа тохирсон зөв шийдвэр гаргахад тусална.