PUZZLE: ТА BMW-ИЙН ҮНЭНЧ ФЭН МӨН ҮҮ?

Бензээр зугтвал BMW-ээр хөө, BMW-ээр зугтвал битгий хөө гэдэг. Та энэ хөлгийг хаанаас ч хараад таних үнэнч фэн эсэхээ энэхүү сонжоогоор шалгаарай.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.