PUZZLE: ТА ЗАМЫН ТЭМДГИЙГ ХЭР САЙН МЭДЭХ ВЭ? №04

Улаанбаатар хотын авто замыг 100 хувь гэж авч үзвэл цагдаагийн алба хаагчид 20 хувийг нь хяналтандаа авч, үлдсэн хувийг нь гэрлэн дохио, тэмдэг тэмдэглэлийн дарааллаар зохицуулж хөдөлгөөнд оролцох ёстой байдаг.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.