ХОТОД ХОЛЫН ГЭРЭЛТЭЙ ЯВАХ НЬ ЗОХИМЖГҮЙ

Холын гэрлээ хотын нөхцөлд асаасан машиныг анзаарвал тал өрөөсөн гэрэлтэй байх нь элбэг. Ойрын гэрэл нь хангалттай гэрэлтүүлэхгүй учраас холын гэрлээ асаалттай олон жолоочид төвөг уддаг. Тиймээс бусдыгаа бодоод бүтэн гэрэлтэй явж байгаарай.

Хэрвээ үзэгдэц хангалтгүй бол гэрлийн тусгалаа тохируулах, гэрлээ өнгөлж үзээрэй. Харин холын гэрлээ асаах шаардлага гарсан бол өөдөөс ирэх машин дохио өгөнгүүт ойрлуугаа шилжүүлж заншаарай.