TOYOTA HYBRID SYNERGY DRIVE: ТООН ХЭЛЭЭР

Маш сонирхолтой тоон судалгааг АВТОМАШИН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР-ийн хүрээнд инфографик хэлбэрээр танд хүргэе.

Ирээдүйд бүх машин ХАЙБРИД эсвэл УСТӨРӨГЧИЙН хөдөлгүүрээр тоноглогдох нь тодорхой болсон энэ үед заавал мэдэж авах тоон үзүүлэлт юм шүү.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.