20 ЖИЛИЙН ЯЛГАА

#NEWS

Тус видеонд Хонда Жазз болон Ровер 100 гэх 1997 оны машины ослын харьцуулалтыг үзүүлсэн юм.

Euro NCAP үнэлгээний байгууллага орчин үе болон дээр үеийн машины ослын үеийн эрсдэлийг харьцуулан гаргаж ээ. 1997 оны машин өнөө үеийн машин ослын үед хэрхэн, ямар ялгаа гаргаж зорчигч, жолоочийг хэрхэн хамгаалахыг үүнээс үзэх боломжтой. Хэрвээ та аюулгүй байдлаа эрхэмлэдэг бол сонголтод дээд зэргээр нөлөөлөх харьцуулалт болжээ.