ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОСНЫ ТУХАЙ №156

Автомашины хөдөлгүүр, хүч дамжуулах механизм, хөдөлгөөнтэй эд ангиудыг тосолдог маш олон төрөл, маркийн тос байдаг. Энэ бүгдийн тайлбарыг бэлтгэж орууллаа.

Тосолгооны материалыг хэд хэдэн янзаар ялган ангилж болно. Үүнд Минерал болон Синтетик тосны сонголт бий. Минерал тос гэдэг нь газрын тосноос ус төрөгчийн аргаар нэрж цэвэршүүлэн гарган авсан тос харин синтетик нь илүү нэмэлт орцыг хийснээр ажиллах, хамгаалах чадвар нь дээшилсэн байдаг.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.