EAGLE EYE, NARVA ГЭРЛИЙН ЛАМПЫН ҮНИЙН САНАЛ

Түгээмэл ашиглагддаг Энгийн болон HID гэрлийн лампыг албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирлээ.

Мөн #1 гэрэл үйлдвэрлэгчид болох Koito, Hella, Valeo нарын бэлдцийг бэлтгэдэг.

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.